switchbutton
Vacatures | Contact |
 random header image
 

Incasso-opdrachten aanleveren

Indien u nieuwe incasso-opdrachten wilt aanleveren dan kan dit op verschillende manieren. Heeft u reeds eerder zaken met ons gedaan dan kunt u uw zaken per post, fax of e-mail aanleveren. Wij vragen u om uw factuur, herinnering en aanmaning aan ons toe te sturen alsmede alle verdere correspondentie die betrekking hebben op de betreffende vordering.

Wanneer u meerdere incasso-opdrachten aanlevert, kunt u dat bij voorkeur doen via het Excelformulier dat u hier kunt downloaden  (10,1 kb). Dit formulier is aangepast aan het nieuwe softwaresysteem. Tip! Geef bij aanlevering van de vordering ook het telefoonnummer en e-mailadres van uw debiteur door.

Indien u nog niet eerder zaken met ons heeft gedaan dan verzoeken wij u ons naast de facturen, herinneringen, aanmaningen en verdere correspondentie ook uw gegevens aan te leveren. Indien u namens een bedrijf de zaken indient dan verzoeken wij u een uittreksel uit het handelsregister mee te sturen. Indien mogelijk zouden wij een afspraak met u willen maken zodat wij in een persoonlijk gesprek verdere afspraken kunnen maken over de behandeling van uw zaken.

Nationaal Incasso Bureau kan dan op een snelle en adequate manier uw opdrachten gaan incasseren. Uw vast contactpersoon zal u hiervan regelmatig op de hoogte stellen. Mocht u verder nog vragen hebben omtrent het aanleveren van nieuwe opdrachten dan kunt u uiteraard met ons contact opnemen op 088 122 22 00.