switchbutton
Vacatures | Contact |
 random header image
 

Factoring

Bedrijven investeren graag in hun onderneming maar de debiteurenpositie kan een beletsel vormen. Nationaal Incasso Bureau beschikt over geavanceerde klantinformatiesystemen en volgt de ontwikkelingen in alle voorkomende sectoren en branches op de voet. Hierdoor kunnen we in veel gevallen een hogere financiering op uw handelsvorderingen verstrekken dan banken. U houdt ons voortdurend op de hoogte van uw vorderingen en wij zorgen dat u zonder wachten over uw geld kunt beschikken.

Minnelijk en sociaal incasseren van uw vorderingen

Debiteurenbeheer

Bij het uitbesteden van uw gehele of gedeeltelijke debiteurenadministratie kan Nationaal Incasso Bureau eveneens optreden als uw partner. De ervaring leert dat de prestaties op het gebied van facturatie, debiteurenbeheer en het incasseren van vorderingen hiermee aanzienlijk verbeteren. Door tijd- en geldwinst is uw bedrijf daarbij beter in staat zich te focussen op de corebusiness. De opdrachtgever bepaalt zelf welke onderdelen van het debiteurenproces men wil outsourcen. Nationaal Incasso Bureau toetst en optimaliseert het proces naar uw eisen en u behoudt de volledige controle. Uw debiteurenbeheer, van het versturen van uw facturen tot het op enigerlei wijze herinneren en aanmanen van uw klanten, is bij ons in goede handen.

Minnelijke incasso

Als ervaren partner op het gebied van incasso en debiteurenbeheer starten wij met een inventarisatie van uw debiteurenportefeuille. Vervolgens bepalen we samen de beste wijze waarop geïncasseerd kan worden. Een en ander gebaseerd op basis van uw filosofie. Nationaal Incasso Bureau incasseert altijd in de geest van het bedrijf waarvoor zij werkt zodat imagoschade wordt voorkomen. U kunt rekenen op een snelle, betrouwbare en resultaatgerichte aanpak.

Daar wij voor de kwaliteit van onze dienstverlening staan, binden wij u niet aan een contract, maar werken wij per opdracht. Zo kunnen wij voor elke vordering de juiste aanpak bepalen. Soms is dat een voorzichtige (gericht op behoud van de relatie) benadering, terwijl we in het andere geval juist recht op het doel afgaan.

Schuldbewaking

Waar op dit moment de financiële middelen niet voorhanden zijn, kan dat over een paar maanden heel anders zijn. Nationaal Incasso Bureau biedt u de mogelijkheid om deze dossiers in bewaking te zetten. De debiteur ontvangt op een bewakingsdossier periodiek een sommatie waarin de hoogte van de schuld is opgenomen. In deze sommatie blijven wij aandringen op betaling. Het bewakingstraject duurt drie jaar.

Heeft u een eenmalige opdracht, of juist op regelmatige basis? Bij Nationaal Incasso Bureau heeft u geen enkele verplichting, dus bepaalt u het zelf.