switchbutton
Vacatures | Contact |
 random header image
 

Krediet en verhaalsinformatie

Een krediet rapport dat u namens Nationaal Incasso Bureau ontvangt, bestaat uit de meest recente gegevens uit het handelsregister, de omvang van de onderneming, de samenwerkingsverbanden, de moedermaatschappij en dochterondernemingen, het betalingsgedrag, de laatst gepubliceerde balans en –indien beschikbaar– de verlies- en winstrekening.

Daarnaast kunt u gebruik maken van onze online validatie. Hiermee kunt u eenvoudig en snel controleren of de gegevens die door uw nieuwe klant verstrekt zijn –zoals adresgegevens en bankrekeningnummer– juist zijn. Zo heeft u een eerste zekerheid over uw potentiële klant. Wilt u eenmalig informatie over krediet, of juist op regelmatige basis? Bij NIB Group heeft u geen enkele afnameverplichting, dus bepaalt u het zelf.

Verhaalsinformatie

Een verhaalsrapport verschaft u achtergrondinformatie over de debiteur, alvorens u verdere incasso maatregelen neemt. Deze rapportage kunt u laten samenstellen bij de start van een nieuwe (handels)relatie of als beoordeling van bestaande relaties. Een verhaalsrapport biedt u een extra check of het zinvol is om een incassoprocedure te starten als er twijfels zijn bij de solvabiliteit/liquiditeit van deze onderneming of particulier.

Een uitgebreid verhaalsrapport bevat naast de gebruikelijke bedrijfsinformatie en jaarcijfers, gegevens over het betaalgedrag van de onderneming, ervaringen van diverse crediteuren, informatie over bankrelaties en tenslotte een cijfer waarin de kredietwaardigheid van het bedrijf wordt uitgedrukt. Ook wordt aangegeven tot welk bedrag het verantwoord is om op rekening te leveren.

Een verhaalsrapport van een particulier biedt gegevens over de bron van inkomsten van betrokkene, informatie over eventueel in bezit zijnd vastgoed, huwelijkse staat, woonadres, telefoonnummers, betaalgedrag, informatie over eventuele betrokkenheid bij faillissementen en schuldsaneringen in het verleden, verbindingen met ondernemingen, bankrelaties en eventuele interventies van deurwaarders.