switchbutton
Vacatures | Contact |
 random header image
 

Informatie aanvragen

Als u informatie wenst op te vragen over onze dienstverlening kunt u hieronder uw gegevens invoeren, er zal dan zo snel mogelijk contact worden opgenomen:

Uw naam *

E-mail *

Telefoonnummer *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

Gerelateerd

Minnelijk en sociaal incasseren van uw vorderingen
Debiteurenbeheer
Bij het uitbesteden van uw gehele of gedeeltelijke debiteurenadministratie kan Nationaal Incasso Bureau eveneens optreden als uw partner. De ervaring leert dat de prestaties op het gebied van facturatie, debiteuren-beheer en het incasseren van vorderingen hiermee aanzienlijk verbeteren. Door tijd- en geldwinst is uw bedrijf daarbij beter in staat zich te focussen op uw core business. De opdrachtgever bepaalt zelf welke onderdelen van het debiteurenproces men wil uitbesteden. Nationaal Incasso Bureau toetst en optimaliseert het proces naar uw eisen en u behoudt de volledige controle. Uw debiteurenbeheer, van het versturen van uw facturen tot het op enigerlei wijze herinneren en aanmanen van uw klanten, is bij ons in goede handen.

Minnelijke incasso
Als ervaren partner op het gebied van incasso en debiteurenbeheer starten wij met een inventarisatie van uw debiteurenportefeuille. Vervolgens bepalen we samen de beste wijze waarop geïncasseerd kan worden. Een en ander gebaseerd op basis van uw filosofie. Nationaal Incasso Bureau incasseert altijd in de geest van het bedrijf waarvoor zij werkt zodat imagoschade wordt voorkomen. U kunt rekenen op een snelle, betrouwbare en resul-taatgerichte aanpak.

Daar wij voor de kwaliteit van onze dienstverlening staan, binden wij u niet aan een contract, maar werken wij per opdracht. Zo kunnen wij voor elke vordering de juiste aanpak bepalen. Soms is dat een voorzichtige (gericht op behoud van de relatie) benadering, terwijl we in het andere geval juist recht op het doel afgaan.

Schuldbewaking
Waar op dit moment de financiële middelen niet voorhanden zijn, kan dat over een paar maanden heel anders zijn. Nationaal Incasso Bureau biedt u de mogelijkheid om deze dossiers in bewaking te zetten. De debiteur ontvangt op een bewakingsdossier periodiek een sommatie waarin de hoogte van de schuld is opgenomen. In deze sommatie blijven wij aandringen op betaling. Het bewakingstraject wordt in overleg bepaald.

Heeft u een eenmalige opdracht, of juist op regelmatige basis? Bij Nationaal Incasso Bureau heeft u geen enkele verplichting, dus bepaalt u het zelf.