switchbutton
Vacatures | Contact |
 random header image
 

U wilt klant worden

U wilt klant worden

Weet u wat uw klanten beweegt als het om betalen gaat? Waarom steeds vaker vorderingen langdurig openstaan en in sommige gevallen helemaal niet worden betaald? NIB Group (Nationaal Incasso Bureau en TCM Netherlands) helpt uw als klant in elke fase van het debiteurenbeheer: van acceptatie tot incasso.

Het laten incasseren van een klein bedrag lijkt misschien niet zo interessant voor u. U denkt wellicht dat de kosten voor een incassoprocedure hoger uitvallen dan het te vorderen bedrag is. Toch adviseren wij u over te gaan tot een minnelijke incasso. Over het algemeen kunnen wij facturen tot € 250,00 euro snel en eenvoudig innen, dan wel inschatten dat verder vervolg van de incasso wel of niet raadzaam is.

Debiteurenbeheer
Bij het uitbesteden van uw gehele of gedeeltelijke debiteurenadministratie kan Nationaal Incasso Bureau eveneens optreden als uw partner. De ervaring leert dat de prestaties op het gebied van facturatie, debiteure-beheer en het incasseren van vorderingen hiermee aanzienlijk verbeteren. Door tijd- en geldwinst is uw bedrijf daarbij beter in staat zich te focussen op de corebusiness. De opdrachtgever bepaalt zelf welke onderdelen van het debiteurenproces men wil outsourcen. Nationaal Incasso Bureau toetst en optimaliseert het proces naar uw eisen en u behoudt de volledige controle. Uw debiteurenbeheer, van het versturen van uw facturen tot het op enigerlei wijze herinneren en aanmanen van uw klanten, is bij ons in goede handen.

Minnelijk en sociaal incasseren van uw vorderingen
Als ervaren partner op het gebied van incasso en debiteurenbeheer starten wij met een inventarisatie van uw debiteurenportefeuille. Vervolgens bepalen we samen de beste wijze waarop geïncasseerd kan worden. Een en ander gebaseerd op basis van uw filosofie. Nationaal Incasso Bureau incasseert altijd in de geest van het bedrijf waarvoor zij werkt zodat imagoschade wordt voorkomen. U kunt rekenen op een snelle, betrouwbare en resultaatgerichte aanpak.

Daar wij voor de kwaliteit van onze dienstverlening staan, binden wij u niet aan een contract, maar werken wij per opdracht. Zo kunnen wij voor elke vordering de juiste aanpak bepalen. Soms is dat een voorzichtige (gericht op behoud van de relatie) benadering, terwijl we in het andere geval juist recht op het doel afgaan.

Schuldbewaking
Waar op dit moment de financiële middelen niet voorhanden zijn, kan dat over een paar maanden heel anders zijn. Nationaal Incasso Bureau biedt u de mogelijkheid om deze dossiers in bewaking te zetten. De debiteur ontvangt op een bewakingsdossier periodiek een sommatie waarin de hoogte van de schuld is opgenomen. In deze sommatie blijven wij aandringen op betaling. Het bewakingstraject duurt drie jaar.

Heeft u een eenmalige opdracht, of juist op regelmatige basis? Bij Nationaal Incasso Bureau heeft u geen enkele verplichting, dus bepaalt u het zelf.

Wilt u klant worden bij ons of meer informatie? Wij staan graag tot uw dienst! U kunt ons aanmeldformulier online invullen, waarna wij direct contact met u opnemen. U kunt natuurlijk ook het aanmeldformulier uitprinten, invullen en opsturen.

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten.

Online aanmelden
Afspraak maken
Algemene Voorwaarden