switchbutton
Vacatures | Contact |
 random header image
 

Maatwerk afspraak

Onze werkzaamheden worden op maat ingericht naar uw verwachtingen. Uw vorderingen worden niet op een bulk methode verwerkt. Elke vordering én debiteur heeft een ander plan van aanpak nodig om het juiste resultaat te behalen. Een sociale en minnelijke benadering levert zijn vruchten al jaren af bij onze relaties. Uiteindelijk is het doel om de debiteur én te laten betalen én voor u te behouden als client.

Hieronder kunt u een maatwerk afspraak maken met het Nationaal Incasso Bureau. Door uw gegevens in te vullen kunnen wij u zo snel mogelijk een afspraak voor u inplannen.

Onderwerp *    
   
Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam *    
   
Adres Postcode Plaats
Contactpersoon

Aanhef * Voorletters * Achternaam *
     
Functie * Telefoonnummer * E-mail adres *
Ruimte voor opmerkingen    
   

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

 

 

Minnelijke incasso

Als ervaren partner op het gebied van incasso en debiteurenbeheer starten wij met een inventarisatie van uw debiteurenportefeuille. Vervolgens bepalen we samen de beste wijze waarop geïncasseerd kan worden. Een en ander gebaseerd op basis van uw filosofie. Nationaal Incasso Bureau incasseert altijd in de geest van het bedrijf waarvoor zij werkt zodat imagoschade wordt voorkomen. U kunt rekenen op een snelle, betrouwbare en resul-taatgerichte aanpak.

Daar wij voor de kwaliteit van onze dienstverlening staan, binden wij u niet aan een contract, maar werken wij per opdracht. Zo kunnen wij voor elke vordering de juiste aanpak bepalen. Soms is dat een voorzichtige (gericht op behoud van de relatie) benadering, terwijl we in het andere geval juist recht op het doel afgaan.

Schuldbewaking

Waar op dit moment de financiële middelen niet voorhanden zijn, kan dat over een paar maanden heel anders zijn. Nationaal Incasso Bureau biedt u de mogelijkheid om deze dossiers in bewaking te zetten. De debiteur ontvangt op een bewakingsdossier periodiek een sommatie waarin de hoogte van de schuld is opgenomen. In deze sommatie blijven wij aandringen op betaling. Het bewakingstraject duurt drie jaar.

Heeft u een eenmalige opdracht, of juist op regelmatige basis? Bij Nationaal Incasso Bureau heeft u geen enkele verplichting, dus bepaalt u het zelf.