switchbutton
Vacatures | Contact |
 random header image
 

Vordering indienen

Op deze pagina vindt u hieronder het stappenplan waar u uw gegevens in kunt vullen om uw vordering in te dienen bij het Nationaal Incasso Bureau.

Stap 1 - Debiteurinformatie
Aanhef: Type debiteur*:  
Vrouw Man Particulier Bedrijf  
Naam*:

Referentie/
debiteurennummer*:

Contactpersoon
Adres*: Postcode*: Woonplaats*:
Telefoonnummer: Faxnummer: Mobiel:
E-mailadres: Geboortedatum:  
 
     
 

Zodra u klant bent van Nationaal Incasso Bureau ontvangt u een inlogcode om via het online portal uw vorderingen aan te kunnen leveren. Uw vaste contactpersoon zal u dan uitgebreid informeren over deze mogelijkheid.

Debiteurenbeheer

Bij het uitbesteden van uw gehele of gedeeltelijke debiteurenadministratie kan Nationaal Incasso Bureau eveneens optreden als uw partner. De ervaring leert dat de prestaties op het gebied van facturatie, debiteuren-beheer en het incasseren van vorderingen hiermee aanzienlijk verbeteren. Door tijd- en geldwinst is uw bedrijf daarbij beter in staat zich te focussen op de corebusiness. De opdrachtgever bepaalt zelf welke onderdelen van het debiteurenproces men wil outsourcen. Nationaal Incasso Bureau toetst en optimaliseert het proces naar uw eisen en u behoudt de volledige controle. Uw debiteurenbeheer, van het versturen van uw facturen tot het op enigerlei wijze herinneren en aanmanen van uw klanten, is bij ons in goede handen.

Schuldbewaking

Waar op dit moment de financiële middelen niet voorhanden zijn, kan dat over een paar maanden heel anders zijn. Nationaal Incasso Bureau biedt u de mogelijkheid om deze dossiers in bewaking te zetten. De debiteur ontvangt op een bewakingsdossier periodiek een sommatie waarin de hoogte van de schuld is opgenomen. In deze sommatie blijven wij aandringen op betaling. Het bewakingstraject duurt drie jaar.

Heeft u een eenmalige opdracht, of juist op regelmatige basis? Bij Nationaal Incasso Bureau heeft u geen enkele verplichting, dus bepaalt u het zelf.