Welkom bij Nationaal Incasso Bureau

Verkeersboete ontvangen uit Italië

Hoe werkt het en wat kan ik doen?
Sinds januari 2021 is Nationaal Incasso Bureau een samenwerking aangegaan met het Italiaanse Safety21 S.p.A. Het Italiaanse kantoor Safety21 S.p.A. houdt zich voornamelijk bezig met het ondersteunen van Italiaanse gemeentes met betrekking tot innen van verkeersovertredingen.

Voor die overtredingen die Safety21 S.p.A. niet direct heeft kunnen innen, zullen zij o.a. gebruik maken van Nationaal Incasso Bureau als inningspartner. We zijn begonnen met een pilot voor het innen van niet betaalde verkeersboetes uit verschillende gemeentes uit Italië.

Hoe kan het dat u pas laat bericht krijgt over uw verkeersovertreding?
Volgens de Italiaanse Wegcode heeft de politie 360 dagen de tijd om de betekening van een administratieve sanctie naar het buitenland op te sturen. Deze termijn van 360 dagen gaat in op de datum van de identificatie van de eigenaar van het voertuig die de overtreding begaan heeft.

In het geval van gehuurde voertuigen beginnen de 360 dagen vanaf het moment van de identificatie van de persoon op wiens naam het huurcontract, op het moment van de overtreding, stond. Dit wil zeggen: vanaf de datum waarop de politie de gegevens van de huurder via het autoverhuurbedrijf ontvangt.

Hoe zijn de bedragen opgebouwd?
Safety21 S.p.A. is gemachtigd door de desbetreffende gemeente om deze verkeersboetes te innen, welke in eerste instantie zullen bedragen uit een minimale boete als u binnen 5 dagen betaald. Betaald u binnen de 6 tot 60 dagen dan betaald u het reguliere bedrag. Als u later betaald dan 60 dagen dan is de boete verhoogd  tot de helft van de maximale straf die op de overtreding rust. Al deze informatie vindt u ook terug in de originele verkeersboete die u aangetekend wordt toegestuurd. Bij uitblijven van een betaling zal de verkeersboete worden verhoogd met wettelijke kosten die behoorlijk kunnen oplopen. Safety21 S.p.A geeft deze bedragen door aan Nationaal Incasso Bureau.

Kan ik bezwaar indienen tegen de verkeersboete?
Het is alleen mogelijk om binnen 60 dagen na ontvangst van de ‘Betekening’ een bezwaar in te dienen, enkel indien geen betaling werd uitgevoerd voor de boete, kan de betrokken persoon bezwaar indienen, of bij de Prefect, of bij de ‘Giudice di Pace’ (vrederechter). Dit zal gedaan moeten worden in het Italiaans. Bezwaren die worden gestuurd naar Safety21 S.p.A. en niet direct aan de Prefect of de Vrederechter zullen niet in behandeling worden genomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de FAQ.

Chat met ons, samen lossen we het op !